Seneste nyt

02-06-2023
Arbejdsgruppen afholdte første møde den 31. maj 2023 og her blev idéer vendt og drejet, og mange konkrete opgaver blev lagt i hænderne på gruppens medlemmer. Over den kommende periode bliver flere aktiviteter igangsat, mens der sideløbende tales med lodsejere for at finde en passende placering til den nye købmandsbutik.

Projektets økonomi har manges interesse og en opdatering følger snarest. Referat

Referat (offentligt) - 31-05-2023.pdf

14-06-2023
Arbejdsgruppen afholdte møde den 14. juni 2023 hvor der blev fulgt op på uddelegerede opgaver.

Den kommunale proces havde et særligt fokus på mødet og det blev drøftet, at vi med fordel bør igangsætte kommunikationen med kommunen. snarest muligt.
Referat (offentligt) - 14-06-2023.pdf

22-06-2023
Arbejdsgruppen afholdte møde den 22. juni 2023. Referat uploades snarest.