Kort om projektet

Liv på gaderne, fælleskab, foreningsliv og udvikling. Sådan er Sønderholm og sådan skal Sønderholm forsætte. 

Derfor har byens samråd taget initiativ til dialog med Dagrofa og den nuværende købmand Merete Andersen om at etablere en ny og moderne købmandsbutik i Sønderholm. En større og tidssvarende butik der kan sende signal til potentielle tilflyttere om, at Sønderholm er i udvikling.

Efter et borgermøde, hvor skolens aula var fyldt til bristepunktet med interesserede borgere, blev en arbejdsgruppe nedsat med det formål at drive projektet videre.