Find svar

Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvorfor skal Sønderholm have en ny købmand
  1. Merete Andersen har drevet købmandsbutikken i mere end 40 år og udsigterne til, at føre butikken videre er udfordret af flere elementer. 1) Merete kan ikke forsætte som købmand med de mange timers arbejde, der ligger deri. 2) Mulighederne for at modernisere og udvide den eksisterende butik er meget begrænsede. 3) Der er svært af finde en ny købmand til at drive butikken videre med de begrænsede faciliteter der tilbydes.
  2. På samme vis som Sønderholm Skole er købmandsbutikken essentiel for livet og udviklingen i byen. Når tilflyttere skal købe hus i byen, spiller skole og indkøbsmuligheder en meget stor rolle - en rolle som afspejles direkte i huspriserne. En velfungerende købmandsbutik er derfor afgørende for livet i byen og værdien af husene i området.
 2. Hvordan kan jeg bidrage?
  1. Ved at købe anparter i den nye købmand. Længere nede på denne side kan du downloade en blanket til foreløbig tilkendegive. (Yderligere informationer følger snarest)
  2. Ved at donere pant til pantindsamlingen. (Yderligere informationer følger snarest)
  3. Ved at sponsere et selvvalgt beløb til projektet. (Yderligere informationer følger snarest)
 3. Hvad er projektets nøgletal?
  1. Projektets totaløkonomi er vurderet til ca. 11mio. Heraf skal ca. én tredjedel (ca 3,5mio) dækkes af egenfinansiering. De resterende 7,5mio finansieres ved et realkreditlån
  2. Egenfinansiering skal opnås gennem:
   1. udlodning af anparter
   2. pantindsamling
   3. sponsorater fra private og erhvervsdrivende
   4. indhentning af fondsmidler
  3. Når egenfinansiering er på plads, etableres et anpartsselskab, hvori en bestyrelse bliver stiftet. Anpartsselskabet optager et realkreditlån og Dagrofa bidrager ved at stille garanti for lånet. (læs mere om anpartsselskaber her)
 4. Hvem er med i arbejdsgruppen?
  1. Se medlemmerne her.
 5. Hvor skal den nye købmand ligge?
  1. Der føres i øjeblikket dialog med flere lodsejere i byen. Her kan du se de grunde, som er blevet undersøgt og de grunde, der stadig er mulige placeringer for en ny købmandsbutik: Mulige placeringer - luftfotojpg
 6. Hvornår åbner den nye købmand?
  1. Projektet er stadig i sit meget tidlige stadie. Så snart en tidsplan former sig, vil den blive præsenteret her på siden
Blanket - Foreløbig tilkendegivelse.pdf

Har du spørgsmål?

Kontakt Jacob Munk på email: jm@combine.dk eller telefon: 20 64 70 02.